Tregtim i automatizuar i kriptove

Mesatarja e re lëvizëse Live në Coinrule!

Coinrule ka integruar 5 periudha të reja mesatare lëvizëse që do të thotë se tani keni edhe më shumë përshtatshmëri për rregullat tuaja! Tani mund të ndërtoni MA3, MA27, MA32, MA65 dhe MA75 në strategjitë tuaja, duke ju dhënë një grup të madh vlerash MA për të zgjedhur:

Mesatarja në lëvizje është një nga treguesit teknikë më të thjeshtë. Ato funksionojnë duke zbutur tendencat e çmimeve duke filtruar zhurmën që merrni nga luhatjet afatshkurtra të çmimeve. Kalimet mesatare lëvizëse mund të ofrojnë sinjale të rëndësishme për tregtarët. Për shembull, nëse një periudhë e shpejtë mesatare lëvizëse (p.sh. MA9) kalon mbi një mesatare lëvizëse më të ngadaltë (p.sh. MA50), ajo mund të veprojë si një sinjal blerjeje për një tregtar:

Në mënyrë intuitive, kur periudha e shpejtë Moving Average kalon nën periudhën më të ngadaltë Moving Average, ajo mund të veprojë si një sinjal për të mbyllur një pozicion ose për të hapur një pozicion të shkurtër.

Shpresojmë t'ju pëlqejnë veçoritë e reja. Tregti të lumtur!