Tregtim i automatizuar i kriptove

QE apo QT?

Javën e kaluar, Rezerva Federale (Fed) vazhdoi me rritjen prej 25 bps që shumëkush prisnin, duke shkaktuar një rritje të dollarit amerikan dhe një ndalim të përkohshëm të rritjes që po përjetonin aksionet dhe aktivet me rrezik. Kjo rritje e normës është vënë nën shqyrtim nga analistët e tregut. Në dy javët e fundit që nga kolapsi i Silicon Valley Bank (SVB) dhe Silvergate Capital, ka pasur një dalje kapitali prej shumë miliardë dollarësh nga institucionet financiare. Drejtuesi kryesor i këtij fluturimi të depozituesve vjen nga individët dhe menaxherët e aktiveve që lëvizin kapitalin nga llogaritë e kursimeve me interes të ulët në tregjet e parave me interes të lartë në formën e bonove të thesarit që paguajnë mbi 4%. Në javën e rënies së SVB, mjetet e investimeve me rrezik të ulët që investojnë para në borxhin afatshkurtër të qeverisë dhe të korporatave panë flukse hyrëse neto prej rreth 121 miliardë dollarë. Kjo rritje prej 25 bps do të rrisë yield-in e bonove të thesarit të emetuara rishtazi (duke përkeqësuar ikjen e depozituesve) dhe do të bëjë që vlera e obligacioneve ekzistuese me yield-e më të ulëta të ulet. Pasi SVB filloi të shpërndahej, Fed njoftoi Programin e Financimit Afat të Bankës (BTFP) në mënyrë që të përpiqet të kufizojë përhapjen brenda ekonomisë. Skema u siguron institucioneve depozituese të pranueshme likuiditet në këmbim të postimit të kolateralit si thesaret nënujore dhe letrat me vlerë të mbështetura nga hipoteka. Disa pjesëmarrës të tregut fillimisht e interpretuan këtë si Fed duke filluar një raund tjetër të lehtësimit sasior (QE); megjithatë, mekanizmi aktual është shumë i rëndësishëm këtu. QE është mënyra e Fed për të injektuar sa më shumë likuiditet në ekonomi. Nëse Fed do të angazhohej në mënyrë aktive në këtë, perspektiva afatmesme do të bëhej shumë më pozitive. Kolaterali BTFP i postuar në Fed, të paktën tani për tani, duhet të këmbehet përsëri në bankë në fund të afatit dhe ka një kosto. Pra, pa hyrë thellë në detaje, ndikimi në likuiditet është krejt i ndryshëm nga QE-ja aktuale. Në realitet, kriza e fundit bankare dhe reagimi i Fed-it tregojnë se, në një afat të shkurtër, një orientim drejt politikës monetare lehtësuese për momentin është i përjashtuar. Skema BTFP tregon në mënyrë të përsosur se si autoritetet monetare do të përdorin të gjitha masat e disponueshme për të ruajtur stabilitetin gjatë shtrëngimeve të mëtejshme, me gjasë që do të thotë se një ulje e fortë tani është e vendosur në kartat.

Nga një këndvështrim teknik, grafiku javor i Bitcoin duket i mirë. Momenti rritës nga kalimi i MA9 mbi MA50 ka luajtur pasi Bitcoin është mbledhur drejt rezistencës kryesore psikologjike prej 30 mijë dollarësh. Demat do të shpresojnë për një mbyllje javore mbi nivelin e rezistencës prej 29 mijë dollarësh, i cili duhet të ndezë tubimin në 30 mijë dollarë dhe më gjerë. Nëse ky moment rritës prishet, tregu ka të ngjarë të testojë gamën e mbështetjes prej 24 – 25 mijë dollarë. Një rënie përmes kësaj ka të ngjarë të rezultojë në një ndarje drejt zonës së furnizimit prej 21 mijë dollarë - 22 mijë dollarë, ku me sa duket ka shumë mallra të paplotësuara që nuk ishin mbushur para tubimit aktual. Fakti që Indeksi relativ i Fuqisë po lëviz rreth niveleve të mbiblerjes tregon se tregu mund të përgatitet për një ndryshim dhe mbështet skenarin e rënies.

Ndërsa përparojmë, publikimi i të dhënave të IÇK-së në SHBA më 12 prill do të ketë një ndikim në drejtimin afatshkurtër të tregut. Shifrat e buta të IÇK-së do të ofrojnë aktive me rrezik, si kripto, me një vrull rritës, ndërkohë që dëmtojnë dollarin amerikan dhe rendimentet. Përsëri, paqëndrueshmëria do të jetë e lartë gjatë kësaj kohe, kështu që duhet të tregohet kujdes, veçanërisht në pozicionet me levë.

Shikoni grafikun në TradingView këtu.